Quý khách hoàn toàn an tâm di chuyển tại sân bay với dịch vụ đón và tiễn khách. Quý khách được chào đón, ưu tiên đưa/ đón và trợ giúp thủ tục nhanh chóng cũng như hành lý 

1 Hour
Dịch vụ đón tiễn tại sân bay sẽ giúp quý khách hoàn thành thủ tục & tiết kiệm thời gian   
₫750,000
Next Departure Th3 02 Th3 03 Th3 04
Available through out the year:
 • Th1
 • Th2
 • Th3
 • Th4
 • Th5
 • Th6
 • Th7
 • Th8
 • Th9
 • Th10
 • Th11
 • Th12
1 Hour
Dịch vụ đón tiễn tại sân bay sẽ giúp quý khách hoàn thành thủ tục & tiết kiệm thời gian   
₫750,000
Next Departure Th3 02 Th3 03 Th3 04
Available through out the year:
 • Th1
 • Th2
 • Th3
 • Th4
 • Th5
 • Th6
 • Th7
 • Th8
 • Th9
 • Th10
 • Th11
 • Th12