Quý khách đang thực hiện việc đăng ký Hộ chiếu online , vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Họ, lót và tên
Ngày tháng năm sinh đúng theo trên giấy tờ. Trường hợp chỉ có năm thì phải ghi 01/01/năm sinh
Số điện thoại đã đăng ký với nhà mạng và đã đựợc xác thực
Khách hàng sẽ trả chi phí giao nhận theo chính sách của đơn vị giao nhận ( Không bao gồm trong phí dịch vụ hộ chiếu )
Nghề nghiệp hiện tại
Ngày tháng năm sinh đúng theo trên giấy tờ. Trường hợp chỉ có năm thì phải ghi 01/01/năm sinh
Ngày tháng năm sinh đúng theo trên giấy tờ. Trường hợp chỉ có năm thì phải ghi 01/01/năm sinh
Ngày tháng năm sinh đúng theo trên giấy tờ. Trường hợp chỉ có năm thì phải ghi 01/01/năm sinh
Chính sách & điều khoản
Tôi đã đọc và đồng ý đăng ký dịch vụ hộ chiếu online và những thông tin tôi cung cấp phía trên nhằm phục vụ cho mục đích xin Hộ Chiếu
Tôi đồng ý cho việc thanh toán chi phí dịch vụ Hộ Chiếu