Dịch vụ Fast track (làm thủ tục nhanh) tại sân bay , giải pháp cho những Khách hàng bận rộn không có nhiều thời gian để làm thủ tục. Sử dụng Fast track, Khách hàng sẽ có được phục vụ như khách hàng VIP. Tiết kiệm thời gian đến sân bay (chỉ cần đến trước giờ bay chỉ khoảng 45 phút đối với nội địa và 60 phút đối với ga quốc tế)
Được hỗ trợ thực hiện tất cả mọi thủ tục hàng không tại sân bay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *