Inbound : Cập nhật thông tin cấp thị thực điện tử (E-visa) Việt Nam

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CẤP E-VISA VIỆT NAM Theo quy định mới ban hành ngày 24/6/2023, Việt Nam chính thức mở rộng thời hạn cấp visa điện tử (E-Visa) từ tối đa 30 ngày lên tối đa là 90 ngày cho người nước ngoài. Như …