Nguyễn Tiến Đạt

FOUNDER

10+ trong nghề với kiến thức sâu rộng về thị trường Outbound

Hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin sản phẩm tour , visa và những dịch vụ công ty đang phát triển